Ayak Bileğinde Kıkırdak Hasarı

Ayak bilek kıkırdak hasarı burkulma (travma) sonrasında olabileceği gibi, sebebi bilinmeden (idyopatik) de olabilir. Kıkırdak hasarında hastada uzun süreli şikayet dönemi vardır ve özellikle yürüme sırasında keskin, batma tarzında ağılar sık görülür. Hasarın büyüklüğüne bağlı olarak ayak bilekte takılma, kilitlenme ve şişlik gibi bulgular olabilir. Tedavisinde cerrahi ve cerrahi olmayan tedavi yöntemleri bulunmaktadır. Cerrahi seçiminde hastanın yaşı, etkilenen bölgenin büyüklüğü, kıkırdak hasarının derecesi ve oluşumdan itibaren geçen süre önemlidir. Genç (yirmi yaş altı) ve hasar derecesi düşük olana hastalarda 1-1,5 ay alçı tedavisi iyileşme için yeterli olabilirken, hasarın büyük olduğu durumlarda artroskopik olarak da yapılabilen cerrahi girişimler gereklidir.

Prof. Dr. Yakup YILDIRIM
Ortopedi ve Travmatoloji Uzmanı