Çocuklarda Kalça Çıkığı

Doğuştan kalça çıkığı, çocuklarda sık görülen, erken anlaşılıp tedavi edilmezse kalıcı sakatlıklara yol açabilen bir sorundur. Üst bacak kemiğinin başı ile kalça eklemi arasında değişik derecelerde uyumsuzluk vardır. Kızlarda, ilk bebeklerde, makat gelişiyle doğan bebeklerde ve ailede kalça çıkığı öyküsü olanlarda daha sık görülmektedir.
Dünya Sağlık Örgütü’nün yayınladığı istatistiksel bilgilere göre her yıl dünyaya gelen bin çocuktan ikisinde kalça çıkıklığı görülüyor. Bunların her 4’ünden 3’ü ise kız çocuğu. Kalıtsal özellikler de katkıda bulunan bir diğer faktör; anne babasında önceden kalça çıkığı bulunan çocuklarda bu ihtimal %25 daha fazladır. Yapılan araştırmalar kız çocuklarının erkek çocuklarına oranla 6–9 kat daha fazla DKÇ olduğunu gösterirken, annenin ilk doğan bebeğinin de risk grubunda olduğunu gösteriyor. Anne karnında ters duran bebeklerin de kalça çıkığı olma ihtimallerinin diğer bebeklere oranla daha çoktur.

Ailenin dikkatini çeken ilk bulgular bebeğin bir bacağının diğerine göre kısa olması, bebek yüzükoyun yatırıldığında uyluk kısmındaki kıvrımlar karşılıklı gelmiyorsa, ailelerin hemen bir uzmana gitmesi gerekir.
Doğumdan sonraki ilk muayenede tanı koyulabilir ancak, dikkatli muayenelere rağmen birinci yaşın sonlarına kadar doğuştan kalça çıkığı gözden kaçabilmektedir. Özellikle ilk 6 ayda erken tanı ile fark edilen DKÇ hastalarında iyileşme neredeyse %100 olur. Tanıda doktorun muayenesi çok önemlidir. Ancak muayenede kalça çıkığı tanısı koymak her zaman mümkün olmayabilir. Birinci ayın sonunda yapılacak kalça ultrasonografisi ile tanı kesinleşir, 4. aydan sonra kalça ultrasonografisinin değeri azalır ve röntgen çektirmek gerekir.
Kalça çıkığının ilk 6 ayda teşhis edilmesi durumunda özel bir cihazla (Pavlik Bandajı) basitçe tedavisi mümkünken, ilerleyen dönemlerde tedavi giderek zorlaşmaktadır. Altıncı aydan sonra ise, genel anestezi altında kalçanın kapalı olarak yerine oturtulması ve alçı tedavisi gereklidir. Doğumdan sonra birinci yılda teşhis edilen kalça çıkığında ise açık cerrahi girişimlerin yapılması gerekmektedir.

Prof. Dr. Yakup YILDIRIM
Ortopedi ve Travmatoloji Uzmanı