Kalça Çivisi Ameliyatı Mı Yoksa Protez Mi Daha Risklidir? Komplikasyonlar Nelerdir?

Yapılan istatistiklere göre, kalça kırığı geçirmiş yaşlı hastaların uygun tedaviye rağmen yaşamlarını kaybetme ihtimalleri ilk 3 ay içinde % 20, ilk 1 yıl içinde % 30 gibi çok yüksek oranlardadır. Bu oranların yükselmesine kalça kırığına ve ameliyatına bağlı komplikasyonlar kadar hastanın önceden var olan sistemik sağlık sorunları da etki eder. Kalça çivi veya vidası ameliyatları proteze göre biraz daha teknik donanım ve deneyim gerektiren ameliyatlardır. Teknik sorunlar dışında bu ameliyatlarda görülebilecek en önemli komplikasyonlar kırığın kaynamaması ve kalça kemiği başının erimesidir. Protez ameliyatlarında ise erken dönemde enfeksiyon, geç dönemde protez gevşemesi veya protezin kalça yuvasını aşındırması gibi  sorunlar görülebilir.

Riskleri azaltmak için ameliyattan önce hastalara bir seri tetkik ve sistemik muayeneler yapılır. Dahiliye, Kardiyoloji gibi branşlardan konsültasyon istenir ve sistemik durum analiz edilir. Bir taraftan da kırığın tipine göre yapılacak ameliyatın hangisi olacağına karar verilir.  Durum hasta ve yakınlarına etraflıca anlatılır. Ameliyat öncesi hazırlıkların eksiksiz ve süratle yapılması, ameliyatın başarıyla gerçekleştirilmesi, olabilecek tıbbi sorunları öngörerek gerekli önlemlerin alınması, ameliyat sonrası kaliteli bakım ve uygun tedavi ile riskler en aza indirilebilmektedir.

Prof. Dr. Yakup Yıldırım
Ortopedi ve Travmatoloji Uzmanı